Şirket Bilgileri
Anasayfaya dön

CUSTOMER-MİKROGRUP KULLANIM KOŞULLARI

 1.                GİRİŞ

customer.mikro-grup.com.tr. alan adlı internet sitesini ziyaret etmek için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. 

customer.mikro-grup.com.tralan adlı internet sitesini ziyaret ederek, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Platformda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Platformda belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Platformun kullanımını sona erdiriniz.

 1.                TANIMLAR

İnternet Sitesi/Platform:

Tüm hakları MİKRO’ya ait olan customer.mikro-grup.com.tr alan adlı internet sitesi.

Mikro :

Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No:2 Ofis 3 BlokD: 11-12-13 Sarıyer İstanbul adresinde faaliyet gösteren Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kullanıcı:

 Customer-Mikrogrup Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’nionaylayarak üyelik oluşturan kişi.

Koşullar:

İşbu Customer-Mikrogrup Kullanım Koşulları metni.

Ziyaretçi:

Platforma üye olarak veya üye olmadan erişim sağlayan kişiler.

Materyaller:

Platformun genel görünüm ve tasarımı ile Platformdaki tüm bilgi, görseller ile Mikro markası, Mikro’ya ait logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller.

 1.                KONU

İşbu Koşullar’ın konusu; Ziyaretçinin Platform’u kullanmasına ilişkin hüküm ve koşulların düzenlenmesidir.

 1.                HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1.               Platform’dan faydalanacak olan Ziyaretçi, Koşulların, Platformun kullanımı ile yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullarda yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
  2.               Platform üzerinde yayımlanmakta olan sair dokümanlar, uyarılar ve hukuki kayıtlar da işbu Koşulların ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
  3.               Ziyaretçi;

kabul ve taahhüt eder.

 1.               Mikro tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme, gönderi ve/veya Mikro ile yapılacak yazışmalarda, Ziyaretçi tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır. Mikro, verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder ve buna göre hareket eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Mikro sorumlu tutulamaz.
 2.               Platform’un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Platformun iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Platforma erişim sağlanmaya çalışılması, Platform üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer Ziyaretçilerın verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, saldırılar düzenlenmesi, sunuculara erişim sağlanmaya çalışılması, Platformun ve/veya Platformdaki içeriğin ya da unsurların işbu Koşullarda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup, Mikro’nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.
 3.               Ziyaretçi, işbu Koşullar ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Platform’u hukuka aykırı olarak kullandığı takdirde Mikro’nun gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, Platform’u kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine yargı yoluna başvurulabileceğini ve tüm zararın kendisinden tazmin edilebileceğini kabul eder.
 4.               Ziyaretçi; Platform’a erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgilerin Mikro tarafından sair yasal düzenlemeler çerçevesinde, Mikro’nun yasal yükümlülükleri ve meşru menfaatine istinaden toplanabileceğini kabul ve beyan eder.
 5.               Platform’un belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler bölüm içeriğinde duyurulmak kaydı ile belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişiler belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

 1.                SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
  1.             Ziyaretçinin, Platforma erişimi, kullanımı veya herhangi bir belge/içerik indirilmesi nedeniyle Ziyaretçinin mobil cihazında meydana gelebilecek herhangi bir zarar ve hasardan Mikro’nun mesuliyeti bulunmamaktadır.
  2.             Platformun kullanımı ve verilerin yüklenmesi riski yalnızca Ziyaretçi’ye ait olup, kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Ziyaretçilerin sorumluluğundadır.
  3.             Mikro, Platform içeriğinin hazırlanması aşamasında, azami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, içeriğin doğruluğu, yararlılığı, güncelliği ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta; bu hususta herhangi bir garanti vermemekte ve bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.
  4.             Mikro, kapasite sınırları veya başkaca teknik sınırlar nedeniyle ya da Platform sunucularının güvenliği veya bütünlüğü açısından gerekli olduğunda veya Platformun düzgün veya geliştirilmiş işleyişini temin eden onarım önlemlerini yürütmek için Platformun tamamının veya bazı alanlarının veya özelliklerinin kullanımını geçici veya kalıcı olarak kısıtlayabilir.
  5.             İnternetin ve bilgi/veri iletimini sağlayan teknolojiler gibi imkanların niteliğinden dolayı; Mikro, Platformun kesintisiz ve sürekli erişilebilirliğini ve kullanımını taahhüt etmemektedir. Ziyaretçinin sürekli ve kesintisiz internet bağlantısını, radyo frekanslarının iletimini ve işlenmesini etkileyen herhangi bir hadise, Mikro nezdinde herhangi bir sorumluluğa neden olmayacaktır. 
  6.             İnternet Sitesi, Mikro’nun kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. Mikro, bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 1.                FİKRİ MÜLKİYET
  1.             Materyaller üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı dahil olmak üzere maddi ve manevi haklar,  tüm fikri mülkiyet hakları, her türlü hak ve menfaat Mikro’ya aittir. Bu itibarla, Platformun tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platformdan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
  2.             İşbu Koşullar kapsamında Ziyaretçi’ye yalnızca Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanınmaktadır. İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, Ziyaretçi’ye Platform üzerinde kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz.
  3.             Ziyaretçi, hiçbir şekilde Platform’da çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.
  4.             Ziyaretçi, Mikro’nun ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.
  5.             Ziyaretçinin fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer Ziyaretçiler ve/veya Mikro nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan Ziyaretçi’nin kendisi münhasıran sorumludur.
 2. KİŞİSEL VERİLER
  1.             Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinde Mikro Çerez Politikası kapsamında ve verdiği izinler çerçevesinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların sunduğu çerezler aracılığıyla kişisel verilerinin işleneceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 3. DİĞER HÜKÜMLER
  1. Koşullarda Değişiklikler

Mikro tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda Platformda ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Platform hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Platforma erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Koşullarını ve Mikro tarafından işbu Koşullarda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. 

 1. Uygulanacak Hukuk

İşbu Koşulların uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.